Kurs Programı

A1: Günlük hayatta herkesin bildiği çok basit cümlelerden yararlanarak temel ihtiyaçlarını karşılayabilir. Kendisini veya bir başkasını tanıtabilir. Eğer diğer kişiler onlara yardım ederse, anlaşılır ve yavaş konuşursa iletişim kurabilir.

 

A2: Yakın çevre ve konularla ilgili basit cümleler ve terimler kullanarak iletişim kurabilir. En yaygın kelimeleri ve kolay cümleleri anlayabilir.

 

B1: Bilinen konulardaki konuşmalara hazırlık yapmaksızın katılabilir. Basit, tutarlı cümlelerle konuşabilir ve planları açıklayabilir. Basit ama birbiriyle ilişkili cümleler kurabilir. Dilin kullanıldığı metinlerin ana fikrini açık ve net bir şekilde anlayabilir.

 

B2: Karmaşık metinlerin ana fikrini anlayabilir. Çeşitli konularda açık ve ayrıntılı metinler yazabilir. Çalışma alanı ile ilgili terimleri bilir. Bir konu hakkında açık ve ayrıntılı bilgi verebilir.

 

C1: Konuşmada kendini akıcı ve hazırlıksız (ani) bir şekilde ifade edebilir. Ayrıntılı özetler üretebilir. Dili sosyal bağlamda etkili ve esnek bir şekilde kullanabilir. Çok fazla kelime aramadan kendini akıcı ve hızlı bir şekilde ifade edebilir.

Kur Günler Haftalık Saatler Toplam Saatler Toplam Kurs Süresi
A1 Haftanın 4 günü 20 140 saat 7 hafta
A2 Haftanın 4 günü 20 140 saat 7 hafta
B1 Haftanın 4 günü 20 80 saat 4 hafta
B2 Haftanın 4 günü 20 80 saat 4 hafta
C1 Haftanın 4 günü 20 80 saat 4 hafta
Sınavlar
Kur Sonu Sınavları
Yetenekler En Yüksek Puan En Düşük Puan  
Dinleme 25 15
Okuma 25 15
Diyalog Kurma 15 10
Konuşma 10 15
Yazma 25 15
Toplam 100 70

Türkçe Yeterlilik Sınavları

 

Türkçe Seviye tespit sınavımız dört temel dil becerisini ölçmeyi amaçlamaktadır. Türkçe seviye tespit sınavının eğitim ücreti 100$’dır.

 

Sınav İçin Gerekli Belgeler: Pasaport fotokopisi ve sınav ücretinin ödendiğini gösteren dekont.

Sınav sonuç belgeleri, sınavı izleyen ilk iş günü teslim alınabilir.

Yetenekler En Yüksek Puan
Dinleme 25
Okuma 25
Konuşma 25
Yazma 25
Toplam 100
Seviyelere Göre Puan Dağılımı
Seviyeler  Puan
A1 20-49
A2 50-59
B1 60-69
B2 70-79
C1 80-89
C2 90-100